Voice actors’ work is not limited to anime, they also appears on TV and events, and many of them are active as artists, and their activities continue to spread to various fields.
Meanwhile, celebrating the voice actor’s birthday on the radio, events, and SNS has become a common event among fans.

Here at Anime!Anime!, we would like to introduce the voice actors who are celebrating their birthday most recently.
This time, we picked up the voice actors who are celebrating their birthday from July 12 to July 18.

July 12
Nanjo Yoshino
Asaki Risa
Fujiki Seiko
Shoji Miyoko
Komiya Kazue
Kouchi Mayuko
Taneda Risa
Saito Shu
Tsutomu Shiori
Juku Ikkyu
Miyazawa Tadashi
Katogi Satoshi
Baba Keisuke
Matsui Kensuke

July 13
Minami Omi
Yoshida Hitomi
Nakayama Chinatsu
Nakamori Akina
Nagahama Mariko
Uo Ken
Kawamoto Naru
Furuya Michiaki

July 14
Suzuki Masami
Hazumi Jun
Sugawara Masashi
Abe Shigeo

July 15
Uemura Noriko
Hioka Natsumi
Igarashi Yuka
Nishi Rintarou
Fujiwara Takahiro
Minegishi Kei

July 16
Akaneya Himika
Sugawara Aya
Fujito Chika
Sato Kanami
Hikasa Yoko
Ishikawa Momoko
Takeuchi Harumi
Hitotsuyanagi Miru
Sakuma Nobuko
Yamane Go
Hirao Kentaro
Tokita Munehiro
Furukawa Toshio

July 17
Yoshizawa Kiri
Uetake Kana
Iwasaki Ai
Hashimoto Chinami
Matsuda Satsumi

July 18
Kumagaya Nina
Terasaki Ayano
Natsukawa Shiina
Niino Michi
Kohara Masakazu
Nakamura Mizuki
Kumagai Masayuki
Asakura Sou
Otsuka Tomonori
Kazama Nobuhiko
Sakai Soichiro

Happy birthday everyone!