Voice actors’ jobs are becoming broader and broader. They are not only working for anime series anymore but appearing on TV, attending events, and some even release music as a singer.

Anime! Anime! would like to introduce the voice actors who have their birthdays upcoming. In this article, we have picked the voice actors who have their birthdays between May 10th to 16th.

May 10th
Natsumi Yanase
Arisa Date
Hitomi Hase
Lenne Hardt
Yutaka Shibayama
Nishio Manmosu
Kiyoyuki Yanada

May 11th
Ayaka Asai
Mizuki Ozawa
Ai Myojin
Toa Yukinari
Aiko Kusumi
Aki Sasamori
Kensuke Tamura
Takashi Inagaki
Daisuke Kageura
Hidehiro Kikuchi

May 12th
Mayumi Yamaguchi
Una Nagisa
Hiroko Takemasa
Naomi Nagasawa
Takashi Kondo
Norio Nishikawa
Kyoji Ueda
Tsutomu Tsuji
Toshihiko Shimizu
Tomohiko Hada
Kazuki Kaneda

May 13th
Sumomo Momomori
Kaori Kurita
Natsuko Tauchi
Chie Horikoshi
Tomohisa Aso
Junpei Asashina
Taishi Murata
Kenta Higuchi
Junji Kitajima
Okite Porsche
Junji Majima
Akira Miwa

May 14th
Tomoko Akiya
Nao Fujita
Shunrin
Kaori Harada
Chie Nakamura
Masako Isobe
Nana Takano
Kensuke Sato

May 15th
Asami Yoshida
Makiko Oku
Chika Horikawa
Eri Nakao
Go Shinohara
Tatsuya Hasome
Noboru Yasui
Shintaro Ogawa
Taku Shibuya
Akihiro Miwa

May 16th
Akemi Sato
Mio Yasuda
Asami Imai
Kumiko Suzuki
Eriko Ishihara
Mieko Nobusawa
Shunsuke Hasegawa
Toshitsugu Takashina
Isao Sasaki
Kosuke Toriumi
Takuya Desaki

Happy Birthday, Everybody!